ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИ
 
 
     На 13 май 2017, се проведе „Зелена събота и Мисионска конференция" в местността „Крушунски водопади", област Ловешка. Имаше представители от църквите: Плевен, Ловеч, Тетевен, Червен бряг, Бяла Слатина, Враца, Севлиево, София, Русе.
     Започнахме с блок прослава на Бога, в който пяхме няколко песни и прочетохме 2 псалма. Съботното училище протече по по-нетрадиционен начин. Разделихме се на 6 групи и всяка от групите обсъждаше в рамките на 15 минути по 3 въпроса от частите на урока, който беше насочен към лидерството в църквата. Специална група оформиха пасторите и старейшините. След обсъжданията по групи, всяка от тях излъчи представител, който сподели обобщени изводи от разискванията в групите...