ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ

 
 
     Отдел "Лично служене" към българския съюз на църквите на адвентистите от седмия ден разработва проект в социалните мрежи, наречен „Библейски Facebook”. Той ни пoзволява да се свързваме с вярващи от други християнски общности. Предлагаме им безплатни семинари върху пророческите, апокалиптични книги Даниил и Откровение. Семинарите се провеждат с помощта на техническо оборудване...