ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


27 февруари 2016 г., гр. Плевен, България


 
     На 27.02.2016 г. в град Плевен бе проведена духовно-музикална програма за затворниците от местния затвор. Тя бе по иниициатива на пастор Трифон Трифонов, обслужващ църква Плевен и региона, и колегата му Йордан Пешев, който е пастор на църквата в Буковлък.
     Програмата бе съобразена с етническото съсловие на затвора така, че да въздейства най-много на присъстващите.
     В мероприятието взе участие и църковният хор на църква "Буковлък", което включваше хорови и солови духовни пестни  на български и на ромски език. Преди всяка песен имаше въведение, което насочваше вниманието на хората към дълбоките истини на Божието слово. Това интро бе подкрепяно от красивите гласове на църковният хор и римувашите стихове на техните пестни. Също толкова интригуващ бе и преводът за тези, които не разбираха песните, изпълнявани на ромски език. Тези две иновативни действия от страна на организаторите бе интереснен начин за „разчупване на ледовете" и приковаване вниманието на публиката.
     Евангелизацията-концерт премина под зоркия поглед на полицайте-надзорници, но беше повече от успешна. Имаше повече от 70 присъстващи, в това число и полицаите.
     Мероприятието приключи, но започна Библейски курс със затворниците, в който те да опознаят по-отблизо Бога и Неговото Слово. При първата среща са присъствали повече от 30 затворника.
     Нека Бог да направлява сеяча Си и да укрепва покълналата реколта! Амин!
Радослав Иванов