ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


Плевен, България 

     А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. (1 Солунци 5:23)
 
    Mисионската работа на ЦАСД – Плевен беше в няколко насоки през 2015 година. Завършихме годината със Здравно изложение в най-големия пенсионерски клуб в града. Интересът бе голям и неподправен – около 50 души минаха през постовете за измервания и взеха от предлаганите книги – литература за здравето и Нов завет.
    Изнесена беше и беседа от д-р Анелия Николакева пред ученици от Средно училище по случай деня за борба със СПИН-а, а 139 Детски библии получиха първите и втори класове на едно Основно училище в града.
    По случай Рождество Христово имахме удоволствието да чуем проповедите на пастор Павел Кънев. Те съвпаднаха с Господната вечеря, а чудесен завършек беше кръщението на Пламен Кацански. Негов близък и още няколко души са завършиха успешно Библейския курс и очакваме да се да се изпълни писаното:
    …. като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Деяния 2:47