ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ
 
     Кристиян Шварц провежда поредица от конференции за „Естествено Развитие на Църквата" (ЕРЦ) в цял свят, посветени на „препъващите" точки на църковния растеж. На срещите присъстват лидери, които вече от години провеждат проучвания в църквите си и развиват стратегия за подобряване на църковното здраве.
     На конференцията в Нюкасъл, Австралия, болшинството от участниците са пастори адвентисти от Нов Южен Уелс. Северната конференция на Църквата на адвентистите от Седмия ден там, приема „Естественото Развитие на Църквата" (ЕРЦ) много сериозно. Не само че повечето от техните църкви са включени в ЕРЦ, но и техният числен и качествен растеж е далеч над средния международен такъв.
На предварителната среща с лидерското ядро на адвентистите в Нюкасъл са дадени следните резултати: докато средният темп на растеж на адвентните църкви по време на първото им проучване е бил 0.5%, до момента на третия етап от изследванията, след около две години и половина, растежът на църквата се е увеличил до 6.0%. С други думи, това е 12 пъти по-голямо нарастване!
     „Доколкото ми е известно, няма друга деноминация, където да се е повишило качеството на естественото развитие на църквата, което да допринесе за такъв изключителен числен растеж", казва Шварц. Той прави следния коментар за работата на адвентните църкви с ЕРЦ: „Адвентистите имат уникален опит в християнската общност: мъжете адвентисти живеят 7,3 години повече от средната възраст, а жените адвентистки - 4,4 години, което е резултат от здравословния начин на живот, който прониква в цялата деноминация. Този фокус върху здравето изгражда естествена връзка с ЕРЦ парадигмата за църковно здраве. Всеки адвентист знае: дълголетието е резултат от последователно прилагане на универсалните принципи на здравето. В други деноминации тези динамики са или непознати, или на тях не се гледа като на значими и уместни."
     Ралф Гордън Боулис, англикански служител, отговорник за ЕРЦ на англиканската църква в Южен Куинсленд, казва: „С голямо желание бих се учил от адвентистите! Можем да вземем идеи за англиканите  в Южен Куинсленд! Радвам се да чуя колко добре върви"!
 

 *NOW (СЕГА) - така се казват серията от конференции, които Кристиян Шварц прави по цял свят.