ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


28 май 2015, Монтана, България 
 
     С молитва за Божиите благословения на 28.05.2015 г бе открита строителната площадка в град Монтана, където започва изграждането на молитвен дом за църква Монтана "Б". На събитието присъстваха представители на Съюза на Църквата на адвентистите от Седмия ден в България, фирмата проектант, фирмата изпълнител, както и членове на двете местни църкви. Проектът обединява една изчистена визия с необходимата за всяка църковна сграда представителност. Сградата ще разполага с основен салон на първия етаж и допълнителни помещения на втория.
    Финансирането на строителството се осигурява по две направления. Една част от средствата са гарантирани благодарение на събрани дарения по линия на 13-та събота от църквите по целия свят, чрез които бе закупен теренът и подсигурено началното финансиране. Останалата част от средствата продължават да се набират посредством дарители. Вярваме и се молим, Бог да благослови събирането на необходимите средства, за да може да бъде завършено започнатото.
Венцислав Панайотов