ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


9 ноември 2014, София, България


 
     Пасторските съпруги, които работят в София, са доста повече от тези, които работят в другите градове. Затова се срещахме от време на време и така поехме инициатива събиранията ни да прераснат в полезни за всички дела. През април направихме първия "Празник на семействата". В няколко поста разиграхме събитията в последните дни на Исус на земята до Неговото възнесение. Посетиха и съпреживяха събитието семейства, които доведоха малко повече от 40 деца. На всички много им хареса. Това ни насърчи да продължим. На 9 ноември направихме второ издание - под надслов "Благодарност!", свързано и с идеята на есенната Благодарствена молитвена седмица. В девет поста разискваха благодарността към Бог за това, че ни има, за природата, за здравето, за родителите, църквата, приятелите... за неприятностите, които ни възпитават и водят по-близо до нашия Създател и Спасител... В края имаше почерпка и възможност за свободни контакти помежду посетителите. И този път всички си тръгваха с широка усмивка и заявката, че са много доволни и са преживяли приятни няколко часа за прослава на Бог.
     В края раздаваха покани и билети за куклен театър, който ще бъде изпълнен от пловдивска трупа с рождественски сюжет в залата долу на „Цветан Минков" 11 на 14-ти декември.
Зорница Христова