ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ

 
 
      През периода от 7 до 12 юли 2014 година в Женева се проведе Втора глобална здравна конференция на Адвентистите от Седмия ден (ЦАСД). Присъстваха 1150 професионалисти от 81 държави и представители на Световната Здравна Организация (СЗО). Ето изказванията на двама от тях по отношение Здравната вест на Адвентистите:
      Анселм Хенис - директор на отдел за хронични и психични заболявания към ПАО (Панамериканска организация - клон на СЗО) цитира два международно признати факта за ЦАСД – здравословната диета, водеща към по-добро здраве (учение на ЦАСД) и нисък процент на хронични заболявания и преждевременна смърт:
     „Ние живеем с развиващи се епидемии на всички нива. Аз съм впечатлен от високо квалифицираното медицинско ниво, от подкрепата, която ни оказвате и мисията, която имате. МИСЛЯ, ЧЕ НИЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДЕМ ПРИ ВАС, ЗА ДА СЕ НАУЧИМ КАК ДА НАПРАВИМ ЖИВОТА ПО-ДОБЪР И КАК ДА ПРИЛАГАМЕ ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ.”(ANN 8.07.14)
      Шекхар Саксена –отговарящ за Глобално психично здраве и бремето на менталните разстройства:
     „Много хора по света нямат права и не получават лечение. Ако менталното лечение на възрастните е лошо, това на децата им е по-лошо.  2013-2020 г. са години на действие на СЗО в това отношение.
      Най-голямото бреме на менталните заболявания е депресията. Очаква се през 2020 година водещите заболявания да са: СПИН, депресия, ССЗ (сърдечно съдови заболявания). А статистиката показва, че днес:
      - Всеки 5-и американец има психични проблеми
      - 45 милиона над 18 години имат ментални проблеми
      - Самоубийството е третата водеща причина за смъртни случаи от 15-24 години
      Мислите ли, че тази статистика има нужда от коментар? Ние нямаме специалисти в тази област на световно ниво. Нуждаем се от вашата помощ.”
      Мартин Добълмайер (продуцент, който направи филм за адвентистите) каза, че 40% от проблемите и съветите по отношение на доброто здраве се преподават от хора на вярата.
      „Понякога теорията се разбира чрез действията, а понякога действията чрез теорията".
В заключителната си проповед Председателят на Генералната Конференция на ЦАСД – пастор Тед Уилсън подчерта с дълбока загриженост и молба:
     „Направете всяка църква обществен здравен център!"
     Заключение: здравното служене не е методология, а грижа за цялостното благополучие на личността, то не е само лечение на болестите. Служенето създава методите, а не обратното. Служенето е отношение, а методите са технически похвати. Исус се грижеше повече за човека, за индивидуалната личност и тази грижа беше най-очевидният израз на неговата религия.
     „Не е възможно светът да започне да вярва в реалността на един невидим бог, в изключителната му милост и преизобилна благодат, желаещ да спасява, примирява и възстановява, ако църквите не са жив, нагледен урок за това.”
Йорданка Димитрова
Секретар на отдел „Здравно служене"– Северна област
Допълнителна информация за Здравната конференция в Женева: вижте предишната новина тук