ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


7 декември 2013, Пловдив, България


 
     На 7 декември 2013 година се проведе тържественото празнуване двадесет годишния юбилей на Църквата на адвентистите от Седмият ден Пловдив – „Запад" в сградата на молитвения ни дом на улица „Сергей Румянцев" 20А.

     „Дотук ни помогна Господ" (1 Книга на царете7:12) бе мотото, под което протече отбелязването на тази дата в нашия църковен календар. Бяха поканени много гости и приятели на сутрешното богослужение, което започна с много песни на възхвала и благодарност. След кратък обобщен обзор на съботно-училищния урок бе представена чрез д-р Емануил Генов историята на църква „Запад" от времето на отделянето й от църква „Пловдив" – „Център". Всички си припомнихме дните на закупуването на сградата на бившето читалище „Гого Мавров" и последвалия генерален ремонт и преустройство. Своите поздравления поднесоха и пасторите и проповедниците, които са обслужвали църковните членове през годините: Георги Чакъров (чрез видео послание, тъй като той живее в САЩ), Илия и Дидка Крушкини, Едуард и Снежана Кешишян, Ганко и Лилия Мавродиеви (не присъстваха лично, защото в същия ден се празнуваше и друг юбилей на телевизия VVV в църквата, която те обслужват в момента), Димитър и Юлия Митеви, Любка Златева и настоящите служители Петър и Мария Кузеви. Съпругите приеха от името на църквата красиви и стилни букети като израз на признателност и благодарност. От името на Съюза на Църквите на адвентистите от Седмия ден бе поднесено и поздравително слово от председателя пастор Венцислав Панайотов.
     Проповедта на гост-говорителя пастор Едуард Кешишян акцентира върху несъстоятелността на понякога изказваното мнение, че Божието дело е пропаднало и се е провалило: „Кой си ти да обявяваш Божието дело за пропаднало? Ние хората се проваляме, но не и Бог." Важна част от призива му бе към хората, които стоят на трибуните, наблюдават и коментират, но не се включват в „играта". „Бог ни е призовал да сме Негови съработници, а не коментатори" бе синтезираната вест към слушателите.
    Песните, изпълнени от хора към църквата ни внесоха свежест с дъх на вечност и преклониха сърцата ни в благоговение пред Онзи, на Когото ангелските хорове принасят жертва на хвала.
    След като се нахранихме с духовна храна, бе поднесена и навременната храна за телата ни, а в ранния следобед бе проведено интервю на бившите служители на църква „Запад" и техните съпруги от пастор Петър Кузев.
    След известна пауза, от 17 часа започна и празничния концерт с много изпълнения на пияно, цигулка и флейта от младите музиканти на църквата ни и още песни от прекрасния ни хор. Те изпълниха с наслада сетивата ни и ни подготвиха за последната вест от пастор Кешишян за тази наситена с радост и благословение събота. Цялото радостно събитие беше отразено от невероятно синхронизираният екип на християнската адвентна онлайн телевизия „Хоуп Ченъл". За този юбилеен ден можем да кажем: „Небето слезе на земята днес!" и ни напомни за онзи безкраен юбилей на спасението, който ще празнуваме всички заедно във вечността, както е писано в Исая 51:11 „Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион, вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат."
Пастор Петър Кузев