ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


30 ноември 2013, Пелишат, България 

     На 30 ноември 2013 година в село Пелишат, област  Плевен отвори врати читалище „Пробуждане", за да посрещне доброволците от Фондация  „Грижа за здравето". С любезното съдействие на кмета и председателя на читалището, местното  население за няколко часа да се обогати, научи и припомни важни принципи за здравето.  Присъстваха около 35 човека.
     Изложението започнахме със здравна лекция. Тя беше поднесена професионално от д-р Анелия Николакева, обогатена с  нагледна компютърна презентация. Тематиката бе „Убийците Инсулт и Инфаркт".  
     В края на лекцията пастор Трифон Трифонов насочи вниманието на присъстващите към духовното здраве, като даде разяснения за църквата на Адвентистите от Седмия ден и желанието на нейните членове безвъзмездно и доброволно да служат на обществото.
     Екип от 30 човека от църква Плевен посрещна всеки желаещ да научи повече за принципите на здравословния живот. На 8-те поста се даваха разяснения за основните фактори, влияещи на здравето и се правеха съответните измервания.
     На изложението присъстваха петима лекари специалисти – двама хематолози, пулмолог, специалист по вътрешни болести и ендокринолог. Те даваха консултации на всеки желаещ да се допита до тях.  
     Освен здравната просвета на всеки присъстващ бяха подарени Нов завет, списания, брошури. Който желаеше имаше възможност да си закупи и здравна литература. Освен това всеки беше почерпен с плодове .
     Присъстващите бяха поканени на Рождествена тема, която се планира да се проведе на 18 декември 2013 година.
     Специални благодарности изказваме на юношите за тяхното участие.
     Надяваме се да сме били истинско благословение за местното население. Да се молим вратите на тяхното село да се отворят не само за физическо изцеление, но и за духовен интерес към небесното.