ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


8 - 10 септември 2013, Кранево, България 
 
     И тази година, в началото на септември, проповедниците и пасторите към Съюза на Църквата на адвентистите от Седмия ден (ЦАСД), заедно със своите семейства имаха възможност да се съберат в с. Кранево.
     Срещата беше открита с проповед на председателя на Съюза – пастор Венцислав Панайотов, която даде и общата насока на срещата: „Развитие, израстване и етика на пастора, постигнати чрез по-тясна връзка с Бога.”
     Гост-говорител за пасторите беше Корадо Коци – директор на отдел „Комуникации” към нашата дивизия и говорители на пасторските съпруги: Мария-Хосе Брито и Кристин Верталие.
     Семинарите протекоха в атмосфера на приятелство и споделяне. Личните опитности на служителите обогатиха нашето служене с интересни идеи.
     Времето за общуване осигури възможност за по-добро опознаване и взаимно насърчение на пасторските семейства.
     Разделихме се с пожелание за ползотворна църковна година, за още по-дълбоко посвещение и по-близки отношения с Бога и с неговото семейство – църквата.
 
Емил Гроздев,
секретар на отдел „Пасторско служене"