ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


27 май, 2013, Разград, България 
 

     На 27 май 2013 година в Адвентната църква в Разград на улица "Хаджи Димитър" № 1 се проведе среща на мотивиращи говорители с местните църковни водачи. От гостите присъстваха пасторите Стоян Петков от Русе, Васил Георгиев от Търговище и Витан Вълев от Силистра.

Целта на срещата беше мотивация за пробуждане на църквата, израстването ни като силни личности в здрава връзка с Христос, затопляне на отношенията в църковната ни общност, както и доброто ни представяне пред обществото в нашия град.

     Присъстващите споделиха идеите си, като единодушно стигнаха до разбирането, че промяната трябва да започне от самите тях. Също така беше решено да се засили молитвения и социален живот на църквата чрез срещи през седмицата, както в църковната сграда, така и по домовете ни.

     Срещата приключи с песни и много молитви, изказани от сърце.
Наталия Пекова