ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


май 2013, София, България


     Адвентната акредитираща асоциация (ААА) на училища, колежи и университети про- дължава да припознава Теологичния колеж като образователна институция в рамките на Църквата на адвентистите от Седмия ден. Този месец (май 2013) колежът получи поредния сертификат, удостоверяващ статута му на висше училище с право да връчва бакалавърска степен по теология. От тази есен колежът възнамерява да открие изнесено теологично образование и във Варна, същото, което вече една година се провежда в Пловдив.
      Основните предизвикателства на времето продължават да бъдат дневен ред на колежа: прогласяване на евангелието, утвърждаване на организационните начала, качествено образование в духа на адвентната теология.
Директор на ТК "Стефан Константинов"
пастор Емил Гаджалов

Изтеглете файла със сертификата в pdf-формат от тук