ПОСЛЕДНИ НОВИНИ  МЕСЕЧНИ АРХИВИКАТЕГОРИИНАЙ-ПОСЕЩАВАНИ


13 -16 март 2013, Римини, Италия


 
    
     От 13–16 март, 2013 г. в Римини, Италия, беше проведен семинар за пастори и служители, ръководен от п-р Паоло Бенини, секретар на отдел „Лично служене" към Интер-европейската дивизия. На семинара присъстваха около 300 души служители. Групата от България включваше 11 души миряни и пастори.
     Говорители на семинара бяха пастори и служители от Генералната конференция на Адвентната църква. Общото заглавие на темите беше „Обединени да служим”. Имахме вълнуващи срещи с пасторите Дерек Морис, Джозеф Кидар, Дон Макклафарти, Илейн и Уили Оливър, Линда Кох и др.
     Програмата беше много натоварена и включваше проповеди преди обяд и работа в ателиета с пастори и теми по избор след обяд. Присъстващите имаха възможност постоянно да участват в молитвено общение. По време на проповедите и между тях всички пееха и заедно се молеха. За създаването и поддържането на молитвена атмосфера имаше специален отговорник. Проповедите бяха ориентирани към Радикалното служене и Ефективното проповядване, Единството, Сътрудничеството и Взаимодействието /синергията, (Синергия (синергизъм) - съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е по-голям от сумата на ефектите или отговорите, предизвикани поотделно от всеки агент (фактор), или: 1 + 1 = 3) - източник - http://bg.wiktionary.org/ в работата на църковните отдели, Работата на пастора с децата и младите хора в църквата. Подобни бяха и темите на ателиетата.
     Гостите имаха възможност да чуят мисионските проекти на част от съюзите в Интер-европейската дивизия. Българският съюз беше представен от Димитрина Ванчева, старейшина на църква „Свобода", Кюстендил, свързан с дейността ни в ромската общност.
     Всички бяха насърчени от проповедите, работните срещи и молитвата и явно усещаха присъствието на Божия Дух. Делегатите бяха настанени в хотел неда-
леко от брега на морето и въпреки студеното и дъждовно време имаха добро настроение.
      Разделихме се с убеждението, че Бог работи за изграждането и развитието на своята църква. Чувствахме се мотивирани и изпълнени с посвещение да прило-
жим добрите идеи, които бяха споделени, и да превърнем църквите в домове за молитва и общение с Бога, домове за насърчение, утеха и спасение на хората от нашето болно общество.
п-р Емил Гроздев, Секретар на отдел "Пасторско служене" към ЦАСД - България